Tâm trí con người vô cùng phức tạp và bí ẩn. Tuy nhiên, chúng ta có thể khám phá nó qua cách bản thân phản ứng trước một sự vật, sự việc. Hình ảnh hiện lên trong đầu bạn đầu tiên khi nhìn thấy bức tranh này sẽ giúp bạn biết thêm nhiều điều về tiềm thức của mình.

Bình luận