Chính phủ Timor-Leste gần đây đã nắm quyền sở hữu phần lớn dự án sau khi mua lại các đối tác cũ của mình - ConocoPhillips và Shell - với mục đích đảm bảo khí đốt được dẫn đến bờ biển nước này thay vì Australia.

Họ đang tìm kiếm các đối tác tài chính để phát triển trữ lượng chưa được khai thác ở Biển Timor, ước tính trị giá khoảng

Bình luận