Lưu ýBài viết tiết lộ nội dung bộ phim Avengers: Endgame.

Sau chưa đầy một tháng trình chiếu, Avengers: Endgame - tập phim điện ảnh thứ 22 của Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) - đã gặt hái nhiều thành tựu đáng kể.

Xét về doanh thu, tác phẩm hiện mang về cho Disney hơn

Bình luận