Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn từng bước đổi Apple ID và mật khẩu trên iPhone của bạn để bảo mật tốt hơn.

I – Cách đổi mật khẩu Apple ID.

1/ Mở phần “Cài đặt” của ứng dụng.

2/ Ấn vào ô “Tên và Email” của bạn và sau đó ấn ô “Mật khẩu & Bảo mật”.

Cách đổi mật khẩu Apple ID và iPhone dễ dàng trong 1 nốt nhạc(图1)

3/ Ấn vào ô “Thay đối mật khẩu”.

Cách đổi mật khẩu Apple ID và iPhone dễ dàng trong 1 nốt nhạc(图2)

4/ Nhập mật khẩu iPhone của bạn (nếu bạn không sử dụng mật khẩu trên iPhone thì bạn nhập nhập mật khẩu Apple ID hiện tại của bạn).

5/ Nhập mật khẩu mới và nhập xác nhận lần 2.

6/ Ấn vào ô Thay đổi.

I I – Cách đổi mật khẩu iPhone.

1/ Mở phần “Cài đặt” của ứng dụng.

2/ Tùy thuộc vào từng loại iPhone, bạn hãy ấn ô “Face ID & Passcode” (với iPhone X trở lên) “Touch ID & Passcode” (cho iPhone 5s trở lên) hoặc “Mật mã” (với iPhone 5 trở xuống).

3/ Nếu iPhone hỏi mật khẩu, hãy nhập mật khẩu hiện tại của bạn.

4/ Ấn ô “Thay đổi mật khẩu” và nhập lại mật khẩu hiện tại. Nếu không sử dụng mật khẩu thì hãy ấn vào ô Bật mật khẩu.

Cách đổi mật khẩu Apple ID và iPhone dễ dàng trong 1 nốt nhạc(图3)

5/ Nếu bạn không muốn sử dụng 6 chữ số mặc định thì hãy ấn vào ô “Tùy chọn mật khẩu” và chọn loại mật khẩu bạn muốn sử dụng: mật khẩu chữ số, số có 4 chữ số hoặc số tùy chỉnh có độ dài bất kỳ.

6/ Gõ mật khẩu mới 2 lần.

Nguồn bài và ảnh: Business Insider

Bình luận