Cảnh chen lấn, ùn tắc khắp các điểm du lịch 9 ngày nghỉ Tết(图1)

Ảnh: Hoàng Việt.

Cảnh chen lấn, ùn tắc khắp các điểm du lịch 9 ngày nghỉ Tết(图2)

Ảnh: Trần Anh.

Cảnh chen lấn, ùn tắc khắp các điểm du lịch 9 ngày nghỉ Tết(图3)

Ảnh: Hoàng Việt.

Cảnh chen lấn, ùn tắc khắp các điểm du lịch 9 ngày nghỉ Tết(图4)

Ảnh: Việt Linh.

Cảnh chen lấn, ùn tắc khắp các điểm du lịch 9 ngày nghỉ Tết(图5)

Ảnh: Hoàng Hải.

Cảnh chen lấn, ùn tắc khắp các điểm du lịch 9 ngày nghỉ Tết(图6)

Ảnh: Hoàng Việt.

Cảnh chen lấn, ùn tắc khắp các điểm du lịch 9 ngày nghỉ Tết(图7)

Ảnh: Lê Quân.

Cảnh chen lấn, ùn tắc khắp các điểm du lịch 9 ngày nghỉ Tết(图8)

Ảnh: Lê Quân.

Cảnh chen lấn, ùn tắc khắp các điểm du lịch 9 ngày nghỉ Tết(图9)

Ảnh: Lê Quân.

Cảnh chen lấn, ùn tắc khắp các điểm du lịch 9 ngày nghỉ Tết(图10)

Ảnh: Hoàng Hà.

Cảnh chen lấn, ùn tắc khắp các điểm du lịch 9 ngày nghỉ Tết(图11)

Ảnh: Việt Linh.

Cảnh chen lấn, ùn tắc khắp các điểm du lịch 9 ngày nghỉ Tết(图12)

Ảnh: Việt Linh.

Cảnh chen lấn, ùn tắc khắp các điểm du lịch 9 ngày nghỉ Tết(图13)

Ảnh: Khánh Huyền.

Cảnh chen lấn, ùn tắc khắp các điểm du lịch 9 ngày nghỉ Tết(图14)

Ảnh: Lê Quân.

Cảnh chen lấn, ùn tắc khắp các điểm du lịch 9 ngày nghỉ Tết(图15)

Ảnh: Lê Quân. Bỏ qua những ồn ào náo nhiệt, Hà Nội trở nên bình yên, tĩnh lặng hiếm có những ngày cuối năm. Người lớn, trẻ nhỏ đi chơi, tham quan, chụp ảnh...

Bình luận