Điểm sàn xét tuyển Học viện Hàng không Việt Nam cao nhất 19(图1)

- Điểm sàn xét tuyển Học viện Hàng không Việt Nam cao nhất 19, ngành thấp nhất 15.

Chỉ tiêu xét tuyển từ kết quả thi THPT Quốc gia là 650 thí sinh.

Điểm sàn xét tuyển ngành Quản lý hoạt động bay cao nhất 19.

Quản trị kinh doanh và Kỹ thuật hàng không 16;.

Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông là 15.

Lê Huyền

Bình luận