Dưới đây là đáp án tham khảo môn Tiếng Anh thi THPT quốc gia 2019.

Đáp án môn Tiếng Anh thi THPT quốc gia 2019 đang cập nhật, vui lòng nhấn F5 để theo dõi

Đáp án tham khảo môn Tiếng Anh thi THPT Quốc gia năm 2019 tất cả mã đề(图1)

Đáp án tham khảo môn Tiếng Anh thi THPT Quốc gia năm 2019 tất cả mã đề(图2)

Đáp án tham khảo môn Tiếng Anh thi THPT Quốc gia năm 2019 tất cả mã đề(图3)

Đáp án tham khảo môn Tiếng Anh thi THPT Quốc gia năm 2019 tất cả mã đề(图4)

Đáp án tham khảo môn Tiếng Anh thi THPT Quốc gia năm 2019 tất cả mã đề(图5)

Đáp án tham khảo môn Tiếng Anh thi THPT Quốc gia năm 2019 tất cả mã đề(图6)

Đáp án tham khảo môn Tiếng Anh thi THPT Quốc gia năm 2019 tất cả mã đề(图7)

Đáp án tham khảo môn Tiếng Anh thi THPT Quốc gia năm 2019 tất cả mã đề(图8)

Đáp án tham khảo môn Tiếng Anh thi THPT Quốc gia năm 2019 tất cả mã đề(图9)

Đáp án tham khảo môn Tiếng Anh thi THPT Quốc gia năm 2019 tất cả mã đề(图10)

Đáp án tham khảo môn Tiếng Anh thi THPT Quốc gia năm 2019 tất cả mã đề(图11)

Đáp án tham khảo môn Tiếng Anh thi THPT Quốc gia năm 2019 tất cả mã đề(图12)

Đáp án tham khảo môn Tiếng Anh thi THPT Quốc gia năm 2019 tất cả mã đề(图13)

Đáp án tham khảo môn Tiếng Anh thi THPT Quốc gia năm 2019 tất cả mã đề(图14)

Đáp án tham khảo môn Tiếng Anh thi THPT Quốc gia năm 2019 tất cả mã đề(图15)

Đáp án tham khảo môn Tiếng Anh thi THPT Quốc gia năm 2019 tất cả mã đề(图16)

Đáp án tham khảo môn Tiếng Anh thi THPT Quốc gia năm 2019 tất cả mã đề(图17)

Đáp án tham khảo môn Tiếng Anh thi THPT Quốc gia năm 2019 tất cả mã đề(图18)

Đáp án tham khảo môn Tiếng Anh thi THPT Quốc gia năm 2019 tất cả mã đề(图19)

Đáp án tham khảo môn Tiếng Anh thi THPT Quốc gia năm 2019 tất cả mã đề(图20)

Đáp án tham khảo môn Tiếng Anh thi THPT Quốc gia năm 2019 tất cả mã đề(图21)

Đáp án tham khảo môn Tiếng Anh thi THPT Quốc gia năm 2019 tất cả mã đề(图22)

Đáp án tham khảo môn Tiếng Anh thi THPT Quốc gia năm 2019 tất cả mã đề(图23)

Đáp án tham khảo môn Tiếng Anh thi THPT Quốc gia năm 2019 tất cả mã đề(图24)

Thí sinh vui vẻ với đề thi Ngoại ngữ vừa sức. Clip: Linh Trang - Xuân Qúy

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, ở bài thi Ngoại ngữ, tổng số thí sinh đăng kí dự thi là 795.138; tổng số thí sinh dự thi là 791.909, đạt tỷ lệ 99,59%。

Có 18 thí sinh bị đình chỉ thi và không có cán bộ nào vi phạm.

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, năm nay có hơn 653.000 thí sinh đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ với hơn 2,5 triệu NV. Trong khi đó, chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường tăng gần 7,6% so với năm 2018, tương đương gần 490.000 chỉ tiêu.

Các khối ngành đào tạo đại học được phân chia như sau:

Khối ngành I: Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên

Khối ngành II: Nghệ thuật

Khối ngành III: Kinh doanh và quản lý, Pháp luật

Khối ngành IV: Khoa học sự sống, Khoa học tự nhiên

Khối ngành V: Toán và thống kê, Máy tính và công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật, Kỹ thuật, Sản xuất và chế biến, Kiến trúc và xây dựng, Nông lâm và thủy sản, Thú y

Khối ngành VI: Sức khỏe

Khối ngành VII: Nhân văn, Khoa học xã hội và hành vi, Báo chí và thông tin, Dịch vụ xã hội, Khách sạn-du lịch-thể thao và dịch vụ cá nhân, Dịch vụ vận tải, Môi trường và bảo vệ môi trường, An ninh quốc phòng.

Thí sinh chọn tổ hợp các môn Toán, Văn, Ngoại ngữ để xét tuyển đại học 2019 chiếm tới 30,74% trong số 138 tổ hợp xét tuyển.

Ban Giáo dục

Bình luận