Ngày 23/5, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ký Thông báo số 104/TB-UBND về việc xem xét xử lý kỷ luật đối với Hiệu trưởng, các Phó hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn.

Xem xét xử lý kỷ luật hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng trường chuyên Lam Sơn(图1)

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật đối với Hiệu trưởng, các Phó hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn.

Sau khi xem xét kết quả kiểm điểm trách nhiệm đối với công chức, viên chức có sai sót, khuyết điểm theo Kết luận kiểm tra số 527/KL-SGDĐT ngày 14/3/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ý kiến đề nghị của Sở Nội vụ tại Công văn số 811/SNV-TT ngày 17/5/2019.

Chủ tịch UBND tỉnh thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật đối với Hiệu trưởng, các Phó hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn theo kết luận của Sở GD&ĐT.

Giao Sở Nội vụ tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức cuộc họp kiểm điểm và thành lập Hội đồng kỷ luật, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và các nội dung liên quan đến Hội đồng kỷ luật tổ chức họp xét, đề xuất hình thức kỷ luật đối với Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn theo quy định.

Đồng thời, yêu cầu Hiệu trưởng, các Phó hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn chuẩn bị bản kiểm điểm cá nhân và tự nhận hình thức xử lý để trình bày trước cuộc họp kiểm điểm và Hội đồng kỷ luật.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm bố trí lịch và chuẩn bị phòng họp cho Hội đồng kỷ luật họp kiểm điểm đối với Hiệu trưởng, các Phó hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn.

Trước đó, Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã có kết luận về những sai phạm tại trường THPT chuyên Lam Sơn như: Công tác quản lý, phân công nhiệm vụ, kết quả thực hiện giảng dạy của cán bộ quản lý trong các năm học; tổ chức dạy thêm, học thêm chưa được cấp phép; trong các năm học, nhà trường không triển khai, tổ chức kiểm tra nội bộ.

Tổ chức thu, lập quỹ thi đua khen thưởng trái phép; cho thuê, kinh doanh một số phòng nhà đa năng và mở căng tin tại trường...

Sở GD&ĐT cho rằng, những thiếu sót, sai phạm nêu trên trách nhiệm chính thuộc về Hiệu trưởng và những cá nhân có liên quan tại Trường THPT chuyên Lam Sơn.

Sở GD&ĐT cũng kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Trường THPT chuyên Lam Sơn kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra thiếu sót, sai phạm.

Trần Lê

Bình luận