17 tỉnh thành phố có số thí sinh đăng ký xét tuyển cao nhất, chiếm 93,4%. Hà Nội dẫn đầu với 8329 thí sinh (25,42%).

Tổng số nguyện vọng 1 và 2 chiếm gần 50% trong số 66.397 nguyện vọng.

Số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng vào trường ĐH Bách khoa Hà Nội năm 2019 do trường thống kê:

Gần 33.000 thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường ĐH Bách khoa Hà Nội năm 2019(图1)

Số tỉnh có thí sinh đăng ký vào trường:

Gần 33.000 thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường ĐH Bách khoa Hà Nội năm 2019(图2)

Để được xét tuyển vào trường Đại học Bách khoa Hà Nội, thí sinh phải có tổng điểm trung bình của các môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển, tính cho 06 học kỳ THPT từ 20,0 trở lên (Trường sẽ kiểm tra học bạ THPT khi thí sinh trúng tuyển đến nhập học).

Tổng điểm thi của tổ hợp môn xét tuyển trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019 đạt ngưỡng xét tuyển của Trường (sẽ thông báo mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT đối với từng ngành/chương trình đào tạo sau khi có kết quả thi THPT Quốc gia 2019).

Thí sinh tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển hệ đại học chính quy 3 năm 2016 - 2017 - 2018:

Ghi chú

Điểm chuẩn này được xác định dựa trên điểm xét ĐX như sau

a Đối với tổ hợp môn không có môn chính

ĐX = 【Môn1+Môn2 + Môn3】 + Điểm ưu tiên KV/ĐT + Điểm ưu tiên xét tuyển.

b Đối với tổ hợp môn môn chính

Hồng Hạnh

Bình luận