Hãy làm theo những bước sau đây:

1. Chuẩn bị giấy bút

2. Viết tên ba con vật theo thứ tự như sau:

- Con vật bạn yêu thích

- Con vật bạn muốn hóa thân thành

- Con vật thứ hai mà bạn yêu thích (có thể là thú hoang hoặc thú nuôi)

Và sau đây là kết quả, bạn hãy lưu ý:

- Con vật thứ ba trong danh sách cho thấy bản thân bạn nhìn nhận mình như thế nào.

- Con vật thứ hai trong danh sách cho thấy mọi người nhìn nhận bạn như thế nào.

- Con vật thứ nhất trong danh sách mô tả chính xác về bạn.

Con vật tiết lộ mọi người nghĩ sao về bạn và bạn thật sự là người thế nào(图1)

Con mèo.

Con vật tiết lộ mọi người nghĩ sao về bạn và bạn thật sự là người thế nào(图2)

Con gấu.

Con vật tiết lộ mọi người nghĩ sao về bạn và bạn thật sự là người thế nào(图3)

Con khỉ.

Con vật tiết lộ mọi người nghĩ sao về bạn và bạn thật sự là người thế nào(图4)

Con chó.

Con vật tiết lộ mọi người nghĩ sao về bạn và bạn thật sự là người thế nào(图5)

Con chuột.

Con vật tiết lộ mọi người nghĩ sao về bạn và bạn thật sự là người thế nào(图6)

Con thỏ.

Con vật tiết lộ mọi người nghĩ sao về bạn và bạn thật sự là người thế nào(图7)

Con gấu mèo.

Con vật tiết lộ mọi người nghĩ sao về bạn và bạn thật sự là người thế nào(图8)

Con voi.

Con vật tiết lộ mọi người nghĩ sao về bạn và bạn thật sự là người thế nào(图9)

Con sư tử.

Bình luận