Với yêu cầu là vẽ một người dưới trời mưa, cách bạn thể hiện bức tranh sẽ nói lên quan điểm, cách sống của bạn trước những áp lực cũng như sự thất vọng, mức độ âu lo hay hội chứng cuộc sống hiện tại.

Cách vẽ bức tranh sẽ cho biết quan điểm và cách sống của bạn(图1)

Hãy vẽ bức tranh, lưu ý các tiêu chí sau:

- Vị trí của nhân vật chính

- Hướng đứng của nhân vật chính

- Hành động của nhân vật chính

- Chiếc ô

- Kích thước bức tranh

- Cách bạn bắt đầu vẽ

Bình luận