Đôi giày thường xuyên sử dụng thể hiện cá tính của bạn(图1)

Đôi giày thường xuyên sử dụng thể hiện cá tính của bạn(图2)

Kiểu 2 - giày phong cách ConverseKiểu 3 - giày thời trang

Đôi giày thường xuyên sử dụng thể hiện cá tính của bạn(图3)

Đôi giày thường xuyên sử dụng thể hiện cá tính của bạn(图4)

Kiểu 4 - giày bệt đơn giảnKiểu 5 - giày phong cách rustic

Đôi giày thường xuyên sử dụng thể hiện cá tính của bạn(图5)

Đôi giày thường xuyên sử dụng thể hiện cá tính của bạn(图6)

Kiểu 6 - giày màu sắc nổi bậtKiểu 7 - màu sắc hình dáng đặc biệt

Đôi giày thường xuyên sử dụng thể hiện cá tính của bạn(图7)

Đôi giày thường xuyên sử dụng thể hiện cá tính của bạn(图8)

Kiểu 8 - giày cao gótKiểu 9 - giày đế xuồng

Đôi giày thường xuyên sử dụng thể hiện cá tính của bạn(图9)

Đôi giày thường xuyên sử dụng thể hiện cá tính của bạn(图10)

Kiểu 10 - giày thấp buộc dây

Bình luận