Theo các nhà khoa học, 40% hành động của bạn không phải là những quyết định có ý thức mà dựa trên thói quen. Những gì mà bạn coi là hành động “không đáng kể” thực tế tạo nên thói quen sinh hoạt đời thường và là một phần lớn trong cuộc sống, đồng thời tiết lộ rất nhiều về tính cách cũng như trạng thái tinh thần hiện tại của bạn. Theo Brightside, cách bạn bóp lọ kem đánh răng cũng có thể tiết lộ một phần con người bạn:

1. Nếu bạn bóp lọ kem từ dưới, gập phần đã sử dụng hết lại

Cách bóp kem đánh răng tiết lộ đặc điểm con người bạn(图1)

2. Nếu bạn bóp tuýp kem từ giữa

Cách bóp kem đánh răng tiết lộ đặc điểm con người bạn(图2)

3. Bạn bóp phía trên tuýp kem đánh răng

Cách bóp kem đánh răng tiết lộ đặc điểm con người bạn(图3)

4. Bạn cố gắng giữ tuýp kem đánh răng nguyên vẹn

Cách bóp kem đánh răng tiết lộ đặc điểm con người bạn(图4)

5. Bạn bóp tuýp kem bất cứ vị trí nào có thể

Bình luận