Ngày 12/6, Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Nghị định 09 (quy định về người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước) tại Trung tâm Báo chí TP.

Ông Nguyễn Văn Khanh, Trưởng phòng Báo chí (Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM) nhấn mạnh ngoài những kết quả thu được, công tác cung cấp thông tin còn nhiều tồn đọng từ cả phía chính quyền lẫn báo chí.

Có người phát ngôn chặn luôn số nhà báo(图1)

Ông Nguyễn Văn Khanh, Trưởng phòng Báo chí (Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM). Ảnh: Quang Huy.

Dù đã đăng tải đầy đủ số điện thoại, ủa người phát ngôn, khi xảy ra vụ việc nóng cần thông tin nhanh chóng cho nhà báo, những số điện thoại này không thể liên lạc.

“Có trường hợp báo chí phản ánh khi xảy ra sự việc nóng, gọi người phát ngôn thì báo đi họp hoặc không có mặt, thậm chí sau đó đã chặn luôn số” ông Khanh nói.

Ngoài ra, nhiều người cung cấp thông tin luân chuyển công tác, người mới đảm nhiệm chưa có kinh nghiệm, thiếu kỹ năng. Một số lãnh đạo quản lý chưa có khả năng tiếp xúc báo chí, cung cấp thông tin.

Ông Từ Lương, Phó giám đốc Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM, Giám đốc Trung tâm Báo chí TP.HCM, cho biết qua 2 năm thực hiện Nghị định 09, bên cạnh những kết quả tích cực, việc cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn TP còn nhiều điểm thiếu sót. Qua phản ánh của báo chí, các cơ quan, sở, ngành đã chủ động rà soát, giải quyết vấn đề còn tồn tại để tăng niềm tin đối với người dân, khắc phục tình trạng thông tin sai lệch, thiếu kiểm chứng.

Trong thời gian tới, Sở Thông tin Truyền thông sẽ tăng cường quản lý các tờ báo đang hoạt động trên địa bàn TP.HCM nhằm chấn chỉnh các biểu hiện xa rời tôn chỉ mục đích, không chấp hành nghiêm Luật Báo chí. Sở cũng đẩy mạnh việc tập huấn người phát ngôn, để các đơn vị coi trọng công tác phát ngôn, thông tin cho báo chí.

Bình luận